Afspraak maken? Bel 020-3376745

Keuringen

Overzicht verplichte sportkeuringen en sportmedische onderzoeken

 1. Zweefvliegkeuring
  Wettelijk verplicht door de KNVvL om te mogen zweefvliegen (GPL). Deze keuring is ook geldig voor snorvliegen/paramotorvliegen (PGL), ballonvaren (BPL), schermvliegen/parapenten en zeilvliegen/deltavliegen
 2. Duikkeuring
  Verplichte keuring voor PADI en NOB. Een goedkeuringsbewijs van een erkend SMA is overal in de wereld geldig. Op het SMA zijn 2 gecertificeerde sportduikartsen werkzaam. Kijk voor meer informatie over duikkeuringen op Duikkeuring.nl
 3. Parachutespringkeuring
  Wettelijk verplichte keuring om te mogen parachutespringen.
 4. Keuring KNAF, KNLTB, KNMV/MON, KNWU.
  Verplichte sportkeuringen volgens de eisen van de desbetreffende sportbond.
 5. Keuring voor sportopleiding
  Verplichte keuring voor personen die een  (sport)opleiding willen gaan volgen (Sport en Bewegen, Sport en Gezondheid, Veiligheid en Vakmanschap, CIOS, Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie, ALO en SM&O)
 6. Basis sportmedisch onderzoek
  Dit onderzoek is geschikt voor sporters die minder dan 7 uur/week sporten en daarbij geen/weinig problemen hebben,  jonger zijn dan 35 jaar en geen risicofactoren hebben t.a.v. hart- en vaatziekten.  Evt. uit te breiden met een ECG.
 7. Basisplus sportmedisch onderzoek (inclusief bloedonderzoek en ECG)
  Dit onderzoek is geschikt voor personen die intensief sporten (> 7 uur/week) of dit willen gaan doen, jonger zijn dan 35 jaar en/of individueel voorgelicht willen worden op basis van een uitgebreid onderzoek en een aantal metingen. Ook geschikt voor sporters met meerdere of steeds terugkerende blessures. Er dienen geen risicofactoren t.a.v. hart-en vaatziekten te bestaan.
 8. Groot sportmedisch onderzoek (inclusief bloedonderzoek, ECG en maximale inspanningstest met ECG- en bloeddrukcontrole)
  Dit onderzoek is geschikt voor personen die zeer intensief sporten en/of die ouder zijn dan 35 jaar, zeker wanneer ze na een periode van jaren inactiviteit weer met sporten willen beginnen. Tevens indien er sprake is van risico op hart- en vaatziekten. Bij deze keuring vindt op basis van de uitslag van de maximale inspanningstest tevens een screening op hart- en vaatziekten en een bepaling van de conditie plaats.
 9. Inspanningstest
  Dit onderzoek vindt plaats op de fietsergometer en is geschikt voor personen die (slechts) gescreend willen worden op hart- en vaatziekten en/of een inzicht in hun conditie willen hebben. Evt. uit te breiden met longfunctie-onderzoek voor en na de inspanningstest.   Evt. uit te breiden met lactaatmetingen om het omslagpunt (hartfrequentie waarbij verzuring optreedt) te bepalen.
 10. Rijbewijskeuringen (Rijbewijs B)                                                                                       
 11. Verzekeringskeuringen
  Keuringen op verzoek van verzekeringsmaatschappijen, evt. incl. bloedonderzoek en inspanningstest, bijv. i.v.m. een aanvraag voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering of levensverzekering.