Afspraak maken? Bel 020-3376745

Liesblessure

Auteur: Frank Nusse

Voor veel voetballers is een liesblessure een waar schrikbeeld, omdat vaak langere tijd niet gespeeld kan worden.
De pijn zit in de lies en komt vooral bij het voetballen tot uiting bij het trappen van de bal met de binnenkant van de voet. Hierbij worden de spieren die aan de binnenzijde van de lies gelokaliseerd zijn zwaar belast. Deze spieren worden de adductoren genoemd.

De blessure kan acuut ontstaan door een spierscheuring (die altijd gepaard gaat met een plotselinge felle pijn), of zich langzaam ontwikkelen door overbelasting. Bij de laatste vorm is vaak de aanhechting van de liesspieren aan het schaambeen geirriteerd, hetgeen zeer hinderlijk kan zijn. Bij heftige beelden kan zelfs het bot van het schaambeen aangetast worden. Het is dus zaak voor een voetballer om bij de eerste signalen van deze blessure maatregelen te nemen om te voorkomen dat het erger wordt. Vaak wordt nog te lang doorgespeeld, waardoor uiteindelijk een veel langere periode niet gevoetbald kan worden. Zelfs wel tot een half jaar aan toe.

Naast overbelasting kunnen ook andere factoren een rol spelen zoals onvoldoende lenigheid, onvoldoende kracht van de buikspieren, een beenlengteverschil of heupafwijkingen.
De pijn kan bij het onderzoek door de dokter geprovoceerd worden door de liesspieren op te rekken en te laten aanspannen.
Verder moet de heupfunctie onderzocht worden en bekeken worden of er niet een scheefstand door een beenlengteverschil bestaat.
Bij de behandeling staat een tijdelijk voetbalverbod voorop.

Als er een beenlengteverschil is moet dit gecorrigeerd worden door een verhoging in de schoen.
Standaard bij de behandeling zijn altijd rek- en spierversterkende oefeningen voor de liesspieren, die op meerdere manieren moeten worden uitgevoerd. Daarnaast werkt ook het versterken van de buikspieren heilzaam.
De sportfysiotherapeut kan hierbij behulpzaam zijn door een goede instructie en door de blessure lokaal te behandelen met intensieve massage.
Ook wordt wel eens een enkele keer besloten tot een injectie, maar hier moet zuinig mee worden omgesprongen.

Op het Sport Medisch Adviescentrum in Hoorn werkt sportarts Van de Sande, die een speciale behandelmethode voor chronische liesblessures heeft ontwikkeld met zeer goede resultaten. Hierbij worden de verkleefde spieren in een keer losgetrokken

Zoals altijd is voorkomen beter dan genezen.
Iedere voetballer dient in de warming-up alle beenspieren, dus ook de liesspieren goed op te rekken, zeker als je van nature niet zo lenig bent.
Onvoldoende conditie zal de belastbaarheid van de spieren snel laten afnemen. Regelmatig trainen is dan ook een absolute must.