Afspraak maken? Bel 0900-9879

Herstel na Coronavirus-infectie onder begeleiding van sportarts

Waarom?

Bij veel achteruitgang in conditie is het lastig om zelf de juiste balans tussen belasting en belastbaarheid te vinden. Om weer “de oude” te worden zal men de conditie moeten heropbouwen en het is lastig om hier zelf de juiste weg in te vinden. Men heeft vaak de neiging weer de vertrouwde (sport)gewoonten van vóór de ziekte op te pakken, dit leidt snel tot overbelasting.

Het is ook mogelijk dat door angst/klachten patiënten juist te beperkt durven te bewegen of te trainen.

De kortademigheid die gepaard gaat bij een forse conditiedaling kan verward worden met longschade door het virus. Dit geeft onrust en daardoor kan het zijn dat men juist weer te weinig beweegt. Problemen met werk of dagelijkse verzorging kunnen zich dan voordoen door moeheid of juist overbelastingklachten.

Het is dan van belang om de huidige fitheid te meten en met dat als uitgangswaarde een doelgericht  trainings- en beweegadvies te krijgen.

Wat doen we?

U krijgt van ons een inspanningstest, meestal op de fiets (en in uitzonderlijke gevallen op de loopband). Dit gebeurt met ademgasanalyse en hartfilmpje. U krijgt een masker op tijdens de test zodat we de zuurstofopname en de ademhaling tijdens inspanning kunnen meten. Vooraf meten we uw longfunctie (longinhoud en 1 seconde waarde). Zie voor uitgebreide informatie over de test ook de pagina over spiro-ergometrie.

De inspanningstest met ademgasanalyse geeft uitermate veel informatie over fitheid maar ook hoe hart en longen eraan toe zijn. Hart- en longproblemen kunnen met deze test in beeld gebracht worden of juist worden uitgesloten (o.a. verstoorde uitwisseling van zuurstof in de longen, verkeerd adempatroon,  stolsels in longbloedvaten, zuurstofgebrek van de hartspier door vaatvernauwingen etc.). Dit is wenselijk omdat na zo’n zware virusinfectie men ook het vertrouwen in het lijf is kwijtgeraakt en er vaak angst bestaat voor longschade.

Vervolgens kunnen we aan de hand van de resultaten beweeg- of trainingsadviezen op maat geven. We geven uitleg met behulp van de testwaarden over het verminderde inspanningsvermogen. Hiermee kunnen we laten zien waarom dagelijkse activiteiten (bijvoorbeeld huishouden, wandelen) veel meer energie kosten dan voorheen en daarom ook meer vermoeidheid met zich meebrengen. Uitleg over energieverbruik- en reserves en de vermoeidheid die hiermee gepaard gaan zijn nodig om de cirkel te kunnen doorbreken. Dit inzicht is een belangrijk onderdeel in het herstel. Uitleg over het herstel en grenzen bewaken hoort hier uiteraard ook bij.

Voor wie?

Mensen (jong en oud, sporters en niet-sporters) die na doormaken van het coronavirus (maar ook andere ziektebeelden) vooral last hebben van vermoeidheidsklachten, kortademigheid bij inspanning, conditieachteruitgang.

Hoe?

De huisarts kan u via zorgdomein naar ons voor de inspanningstest en begeleiding verwijzen.

Na de inspanningstest ontvangt u een uitgebreide rapportage met het beweeg/trainingsadvies. Dan volgt er na een aantal weken telefonisch contact over hoe het met de adviezen is gegaan, u kunt het beste een logboek bijhouden en voor dit gesprek naar ons opsturen. Na 3 maanden kan er eventueel opnieuw een inspanningstest plaatsvinden om het advies bij te sturen, of de vooruitgang te meten.