Afspraak maken? Bel 0900-9879

Vergoedingen sportmedische zorg vanuit de basisverzekering

Zowel gecontracteerde zorg als niet-gecontracteerde zorg wordt 100% vergoed !

In Baarn worden de kosten m.b.t. de zorg die vergoed wordt vanuit de basisverzekering gedeclareerd door het Meander MC, alwaar onze locatie in Baarn gehuisvest is. Het Meander MC heeft met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten, hetgeen betekent dat de kosten voor 100%, met inachtneming van het eigen risico, vergoed worden.

Op de overige locaties worden de kosten gedeclareerd door het ZBC Stichting Sportmedisch Adviescentrum West-Friesland – Waterland.

Het ZBC heeft met geen enkele zorgverzekeraar een contract. De zorgverzekeraar vergoedt in dat geval soms slechts 75-80% van de kosten, hetgeen betekent dat u in principe het restant (de restnota) zelf dient te betalen. Aangezien wij u echter niet met een restnota willen belasten nemen wij de restnota voor onze rekening. U betaalt dan dus slechts het deel dat uw zorgverzekeraar vergoedt! Aldus wordt ook in het geval van niet-gecontracteerde zorg de geleverde zorg voor 100% vergoed, uiteraard met inachtneming van het eigen risico. In het geval van een restitutiepolis worden de kosten overigens vrijwel immer voor 100% door uw zorg-verzekeraar vergoed.

De facturen worden in opdracht van het ZBC door Infomedics (voorheen Famed) verstuurd en afgehandeld (roze envelop). Voor nadere informatie verwijzen we u naar notavanfamed.nl

Met Zilveren Kruis Zorgverzekering (met o.a. zijn labels Zilveren Kruis, FBTO, Interpolis, De Friesland en One Underwriting BV), VGZ Zorgverzekering (met o.a. zijn labels VGZ, Univé, IZZ, IZA, IZA-VNG, Caresco BV, Krijgsmacht, UMC en Zekur) en ONVZ heeft het ZBC een betaalovereenkomst, hetgeen betekent dat Infomedics de factuur rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar verstuurd, die op zijn beurt aan Infomedics betaalt. U hoeft dan verder niets te doen.

Met de overige zorgverzekeraars heeft het ZBC geen betaalovereenkomst, hetgeen betekent dat u de factuur rechtstreeks van Infomedics ontvangt en deze zelf dient door te sturen naar uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar betaalt dan aan u en u dient dan zelf het vergoedde deel (dus incl. het deel dat aan eigen risico is ingehouden) aan Infomedics te betalen.

Uiteraard geldt, ongeacht waar u verzekerd bent, dat de vergoeding immer ten koste gaat van het wettelijk verplichte eigen risico van € 385,00 (2021). Dit geldt overigens niet voor personen< 18 jaar.