Afspraak maken? Bel 0900-9879

Vergoedingen sportmedische zorg vanuit de basisverzekering

Zowel gecontracteerde zorg als niet-gecontracteerde zorg wordt 100% vergoed !

In Baarn worden de kosten m.b.t. de zorg die vergoed wordt vanuit de basisverzekering gedeclareerd door het Meander MC, alwaar onze locatie in Baarn gehuisvest is. Het Meander MC heeft met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten, hetgeen betekent dat de kosten voor 100%, met inachtneming van het eigen risico, vergoed worden.

Op de overige locaties worden de kosten gedeclareerd door het ZBC Stichting Sportmedisch Adviescentrum West-Friesland – Waterland.

Met Zilveren Kruis (met de labels Zilveren Kruis Achmea, OZF Achmea, Interpolis, FBTO, Avéro Achmea en De Friesland Zorgverzekeraar) heeft het ZBC een contract. Zilveren Kruis vergoedt aldus, met inachtneming van het eigen risico,  100% van de met Zilveren Kruis volgens het contract overeengekomen tarieven.  Onder Avéro vallen mede haar volmachten Nedasco/Caresco, IAK en Aevitae.

Met de overige zorgverzekeraars heeft het ZBC, ondanks pogingen daartoe,  geen contract kunnen afsluiten. De zorgverzekeraar vergoedt in dat geval soms slechts 75-80% van de kosten, hetgeen betekent dat u in principe het restant (de restnota) zelf dient te betalen. Aangezien wij u echter niet met een restnota willen belasten nemen wij de restnota voor onze rekening. Aldus wordt ook in het geval van niet-gecontracteerde zorg de geleverde zorg voor 100% vergoed, uiteraard met inachtneming van het eigen risico.

De facturen worden in opdracht van het ZBC door Famed verstuurd en afgehandeld. Voor nadere informatie verwijzen we u naar notavanfamed.nl

Uiteraard geldt, ongeacht waar u verzekerd bent, dat de vergoeding immer ten koste gaat van het wettelijk verplichte eigen risico van € 385,00 (2018). Dit geldt overigens niet voor personen< 18 jaar.