Afspraak maken? Bel 0900-9879

Vergoedingen sportmedische zorg vanuit de basisverzekering

ZOWEL GECONTRACTEERDE ALS NIET GECONTRACTEERDE ZORG VOOR 100% VERGOED!

DBC’s, zorgprodukten en declaratiecodes
Om de kosten van de aan u verleende zorg te bepalen wordt gebruik gemaakt van DBC’s (Diagnose Behandel Combinatie) en zorgproducten. Het zorgproduct betreft alle verrichtingen die onderdeel uitmaken van uw behandeling, bijv. een eerste consult, herhalingsconsult(en), aanvullend onderzoek (röntgenonderzoek, echografie, MRI, CT-scan etc.) en inspanningstesten. Dit geheel aan activiteiten wordt een DBC-zorgproduct genoemd. Aan dit DBC-zorgproduct hangt een declaratiecode en een bedrag. Het DBC-zorgproduct wordt 90 dagen na het eerste bezoek ” gesloten” waarna pas de factuur kan worden verstuurd.

Vergoedingen
In Baarn worden de kosten m.b.t. de zorg die vergoed wordt vanuit de basisverzekering gedeclareerd door het Meander MC, alwaar onze locatie in Baarn gehuisvest is. Het Meander MC heeft met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten, hetgeen betekent dat de kosten voor 100%, met inachtneming van het eigen risico, vergoed worden.

Op de overige locaties worden de kosten gedeclareerd door het ZBC Stichting Sportmedisch Adviescentrum West-Friesland – Waterland. Het ZBC heeft met geen enkele zorgverzekeraar een contract. De zorgverzekeraar vergoedt in dat geval soms slechts 70-75% van de kosten, hetgeen betekent dat u in principe het restant (de zgn. “restnota”) zelf dient te betalen. Aangezien wij u echter niet met een restnota willen belasten nemen wij de restnota voor onze rekening. U betaalt dan dus slechts het deel dat uw zorgverzekeraar vergoedt! Aldus wordt ook in het geval van niet-gecontracteerde zorg de geleverde zorg voor 100% vergoed, uiteraard met inachtneming van het eigen risico.
De facturen worden in opdracht van het ZBC door Infomedics verstuurd en afgehandeld.

Met VGZ Zorgverzekering (met o.a. zijn labels VGZ, Univé, IZZ, IZA, IZA-VNG, Caresco BV, Krijgsmacht, UMC en Zekur) en ONVZ heeft het ZBC een betaalovereenkomst, hetgeen betekent dat Infomedics de factuur rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar verstuurd, die op zijn beurt aan Infomedics betaalt. U hoeft dan verder niets te doen.
Met de overige zorgverzekeraars heeft het ZBC geen betaalovereenkomst, hetgeen betekent dat u de factuur rechtstreeks van Infomedics ontvangt en deze zelf dient door te sturen naar uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar betaalt dan aan u en u dient dan zelf het vergoedde deel (dus incl. het deel dat aan eigen risico is ingehouden) aan Infomedics te betalen.
Uiteraard geldt, ongeacht waar u verzekerd bent, dat de vergoeding immer ten koste gaat van het wettelijk verplichte eigen risico van € 385,00 (2024). Dit geldt overigens niet voor personen jonger dan 18 jaar.

Passantentarieven
De tarieven die gehanteerd worden, worden passantentarieven genoemd. Deze tarieven worden jaarlijks vastgesteld. Hieronder vindt u de link naar de tarieven behorende bij de verschillende declaratiecodes.

Klik hier voor het Overzicht Passantentarieven 2022

Aangezien bij aanvang van het zorgproject nog niet bekend is welke declaratiecode voor u van toepassing gaat worden en wij toch graag transparant willen zijn over de kosten hebben wij een globale indeling gemaakt (op basis van de meest gebruikte declaratiecodes).

Omschrijving zorgactiviteiten Kosten
A: 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een aandoening van het houdings- en bewegingsapparaat (met óf zonder röntgenfoto en/of bloedonderzoek) €125 – 195
B: 1 of 2 polikliniekbezoeken bij overige klachten en/of aandoeningen €250 – 325
C: Meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een aandoening van het houdings- en bewegingsapparaat (met óf zonder röntgenfoto en/of bloedonderzoek) €275 – 325
D: 1 of meerdere polikliniekbezoeken met uitgebreid aanvullend onderzoek, bijv. MRI, CT-scan, echografie, bij een aandoening van het houdings- en bewegingsapparaat €400 – 625
E: 1 of meer polikliniekbezoeken met inspanningsdiagnostiek (incl. ECG, longfunctie-onderzoek en met/zonder ademgasanalyse) €500 – 850