Afspraak maken? Bel 0900-9879

Betalingsvoorwaarden

  1. De betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, leveringen en behandelingsovereenkomsten verricht door ieder persoon -natuurlijk of rechtspersoon-werkzaam bij of in opdracht van Sportmedische Centra Plemper;
  2. Geplande afspraken dienen -indien noodzakelijk -minimaal 48 uur voor aanvang van de afspraak geannuleerd te worden. Bij niet verschijnen of niet tijdige annulering, d.w.z. binnen 48 uur voor de afspraak, wordt het recht voorbehouden de voor de patiënt gereserveerde tijd bij de patiënt in rekening te brengen. In het geval van verzekerde zorg vanuit de basisverzekering geldt daarvoor een bedrag van € 50,00. In het geval van zorg vanuit de aanvullende verzekering wordt 50% van de kosten van de ingeplande verrichting in rekening gebracht;
  3. Vragen en/of reclamering over in rekening gebrachte kosten kunnen slechts in behandeling worden genomen wanneer deze gemotiveerd schriftelijk tot uiterlijk 15 dagen na dagtekening van de declaratie worden ingediend bij de hr. H.B. Plemper (huib.plemper@sportkeuring.nl) Vragen en/of reclamering ten aanzien van declaraties welke zijn ingediend na de eerder genoemde termijn van 15 dagen worden niet meer in behandeling genomen. Alsnog worden de declaraties als tussen partijen juist en vaststaand aangemerkt. Vragen en/of reclamering schorten de betalingsverplichtingen van de patiënt niet op.
  4. Alle betalingen van de niet rechtstreeks op de basisverzekering declarabele zorg dienen door de patiënt ter plekke betaald te worden door middel van pinbetaling of contant (bij voorkeur pinbetaling).  Bedrijven dienen binnen 14 dagen na dagtekening van de declaratie te betalen. De betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudste openstaande schulden. Voor het verzenden van herinneringen en aanmaningen mag per keer een bedrag van maximaal € 12,50 in rekening gebracht worden.
  5. Bij niet-betaling na herinnering zal de incasso in handen worden gegeven van DAS Incasso te Rotterdam.