Afspraak maken? Bel 0900-9879

Keuringen

Verplichte sportkeuringen

 1. KNVvL vliegmedische keuring
  Deze keuring is op basis van KNVvL regelgeving vereist voor paramotorvliegen, schermvliegen, paragliding/parapente en tandemmaster parachutespringen.
 2. Duikkeuring
  Verplichte keuring voor PADI en NOB. Een goedkeuringsbewijs van ons centrum is overal in de wereld geldig. Op het SMC zijn 4 gecertificeerde sportduikartsen werkzaam. Kijk voor meer informatie over duikkeuringen op Duikkeuring.nl
 3. Parachutespringkeuring
  Wettelijk verplichte keuring om te mogen parachutespringen.
 4. Keuring KNAF, MON, KNMV (EK/WK-daglicentie).
  Verplichte sportkeuringen volgens de eisen van de desbetreffende sportbond.
 5. Keuring voor sportopleiding
  Verplichte keuring voor personen die een  (sport)opleiding willen gaan volgen (Sport en Bewegen, Sport en Gezondheid, Veiligheid en Vakmanschap, CIOS, Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie, ALO en SM&O)

Sportmedische onderzoeken

 1. Basis Sportmedisch Onderzoek (incl. ECG)
  Dit onderzoek is geschikt voor sporters die minder dan 7 uur/week sporten en daarbij geen/weinig problemen hebben,  jonger zijn dan 35 jaar en geen risicofactoren hebben t.a.v. hart- en vaatziekten.  Op indicatie uit te breiden met een longfunctietest.
 2. Basisplus Sportmedisch Onderzoek (inclusief bloedonderzoek, longfunctietest en ECG)
  Dit onderzoek is geschikt voor personen die intensief sporten (> 7 uur/week) of dit willen gaan doen, jonger zijn dan 35 jaar en/of individueel voorgelicht willen worden op basis van een uitgebreid onderzoek en een aantal metingen. Ook geschikt voor sporters met meerdere of steeds terugkerende blessures. Er dienen geen risicofactoren t.a.v. hart-en vaatziekten te bestaan.
 3. Groot Sportmedisch Onderzoek (inclusief bloedonderzoek, longfunctietest, ECG en maximale inspanningstest met ECG- en bloeddrukcontrole)
  Dit onderzoek is geschikt voor personen die zeer intensief sporten en/of die ouder zijn dan 35 jaar, zeker wanneer ze na een periode van jaren inactiviteit weer met sporten willen beginnen. Tevens indien er sprake is van risico op hart- en vaatziekten. Bij deze keuring vindt op basis van de uitslag van de maximale inspanningstest tevens een screening op hart- en vaatziekten en een bepaling van de conditie plaats.
 4. Groot Sportmedisch Onderzoek (zie 3) met ademgasanalyse (spiro-ergometrie).
  Dit onderzoek is geschikt voor duursporters die exact hun omslagpunt (hartslag waarbij verzuring optreedt) willen weten, waardoor de verschillende hartslagzones kunnen worden bepaald zodat er gerichter getraind kan worden.  Deze testen vinden op alle locaties plaats. In Almere en Hoorn alleen op de fiets-ergometer en in Baarn en Purmerend zowel op de fiets als op de loopband. Bij de test op de loopband vindt overigens geen ECG-controle plaats, maar vindt registratie middels een hartslagmeter plaats. Ook is deze test geschikt voor personen met inspanningsgerelateerde klachten  en onbegrepen prestatiedaling teneinde te bekijken welk orgaansysteem (hart, luchtwegen/longen of spieren) de oorzaak van de klachten is. In dat geval vindt de test vrijwel altijd op de fiets plaats.
 5. Inspanningstest
  Dit onderzoek vindt plaats op de fietsergometer en is geschikt voor personen die (slechts) gescreend willen worden op hart- en vaatziekten en/of een inzicht in hun conditie willen hebben. Evt. uit te breiden met ademgasanalyse (spiro-ergometrie), zie ook 4.
 6. Triathlontest
  Inspanningstest met ademgasanalyse op achtereenvolgens fiets en loopband om zowel omslagpunten/hartslagzones voor het wielrennen als voor het hardlopen vast te stellen. Dit onderzoek vindt alleen op de lokaties in Baarn en Purmerend plaats.
 7. Fietsafstellinganalyse (racefiets, MTB)
  Bepaling van de ideale zitpositie op de fiets en afstelling van de fiets middels video-analyses teneinde overbelastingblessures te voorkomen. Tevens ter analyse bij het optreden van fietsgerelateerde klachten en blessures.

Overige keuringen

 1. Rijbewijskeuringen (Rijbewijs B)
 2. Verzekeringskeuringen
  Keuringen op verzoek van verzekeringsmaatschappijen, evt. incl. bloedonderzoek en inspanningstest, bijv. i.v.m. een aanvraag voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering of levensverzekering.

Behandelingen

 1. Shock-wave therapie (ESWT)
  Bij chronische, therapieresistente peesklachten en klachten van peesaanhechtingen.
  Deze behandeling vindt alleen op de lokaties Baarn en Hoorn plaats.
 2. Injectie met bloedplaatjes verrijkt plasma (ACP)
  Deze behandeling vindt plaats bij personen met geringe tot matige slijtage van het kniegewricht en wordt alleen op de lokatie Baarn uitgevoerd.
 3. Prolotherapie
  Injecties met een geconcentreerde glucose-oplossing bij o.a. chronische peesblessures, langdurige klachten na bijv. een enkelverzwikking en scheenbeenklachten. Deze behandeling vindt alleen op de lokatie in Baarn plaats.