Afspraak maken? Bel 0900-9879

Bike en Body Fit

meer comfort, minder blessures, betere performance

De Bike en Body Fit test is een medische dynamische houding- en bewegingsanalyse van de fietser. Tijdens dit onderzoek wordt de jarenlange ervaring in de wielersport én de sportgeneeskundige kennis van sportarts Karin van der Ende gecombineerd teneinde een optimale fietshouding te bewerkstelligen.

Voor wie:
Personen met een toer- of racefiets, mountainbike of tijdritfiets

Waarom:
Er zijn diverse redenen om een dynamische fietshouding-optimalisatie te laten verrichten.

Meer comfort: u wilt zo comfortabel mogelijk op uw racefiets zitten zonder al die kleine pijntjes aan het einde van een lange rit

Minder blessures: u heeft klachten ten gevolge van het fietsen of u wilt voorkomen dat er klachten ontstaan

Betere performance: u wilt zo veel mogelijk rendement van uw fietsinspanningen, iedere trap moet raak zijn

Nieuwe fiets: u staat op het punt een nieuwe fiets aan te schaffen en wilt weten welke geometrie de beste voor u als individu is

Wat houdt de “BIKE en BODY FIT” test in?

Het is een medische dynamische houding- en bewegingsanalyse. Medisch staat voor onderzoek van het houdings- en bewegingsapparaat van de fietser zelf. Allereerst wordt naar de mogelijkheden en de beperkingen van het lichaam van de fietser zelf gekeken. Hoe zit het met de flexibiliteit, bewegingsbeperkingen van gewrichten, scheefstanden etc.

Het woord dynamisch houdt in dat er gekeken wordt naar het bewegingspatroon op de fiets zelf. Bij eenvoudige “statische” metingen wordt er vooral gekeken naar de afmetingen van het lichaam en wordt aan de hand daarvan de fietsafstelling bepaald zonder rekening te houden met de eigenschappen (lenigheid etc.) van de fietser zelf. Bij dynamische metingen wordt naar het bewegingspatroon op de fiets zelf gekeken. Aan de hand hiervan kunnen oorzaken voor blessures worden aangetoond, of er kunnen aanpassingen volgen die de fietspositie optimaliseren.

Wat gebeurt er allemaal tijdens het onderzoek?

Intake

Ten eerste wordt er ingegaan op eventuele fietsgerelateerde blessures, nu of in het verleden,  aan de hand van een ingevulde vragenlijst. Bestaan er al klachten of beperkingen, zijn er aandachtspunten? 

Lichamelijk onderzoek

Daarna volgt een lichamelijk onderzoek. Hierbij wordt uw houdings- en bewegingsapparaat nagekeken op problemen: is er een beenlengteverschil? Zijn de hamstrings goed op lengte? Hoe is de flexibiliteit van de rug, de mobiliteit van de verschillendegewrichten etc. Kortom een inventarisatie van de risico’s op blessures en ingaan op de huidige problematiek.

Voeten en schoenen

Er wordt gekeken naar het materiaal: passen de schoenen bij uw voeten? Past de afstelling van de schoenplaatjes bij uw voetstand?

Zadel

Het zadel wordt vergeleken met de bouw van uw bekken

Fietshouding

U krijgt een onderzoek op uw eigen fiets op een stationaire trainer. Videobeelden worden gemaakt vanuit 2 richtingen en direct geanalyseerd. In overleg met u leidt dit mogelijk tot andere afstellingen van het zadel, crank en stuur. Na de aanpassingen worden opnieuw videobeelden gemaakt en de nieuwe positie geanalyseerd. 

Voetstandcorrectie

Ook correctie van voetstandafwijkingen kan plaatsvinden waarbij het effect op de uitlijning van de bewegende knie in beeld kan worden gebracht. Correctie met zooltjes of wigjes kan dan nodig zijn.

Verslag

Uw krijgt een overzicht van alle nieuwe afmetingen mee naar huis. De meeste aanpassingen moeten in kleine stapjes in de loop van een aantal weken doorgevoerd worden. Het zal dus even duren voordat u verbetering gaat bemerken. Bij bestaande klachten kan het nodig zijn om grotere stappen te nemen, dit zal dan expliciet vermeld worden.

Nameting

Vaak is het zo dat vervanging van bijvoorbeeld het stuur, de voorbouw of zadelpen nodig is. Wanneer dit het geval is kunt u met geringe extra kosten terugkomen voor een nameting met het nieuwe materiaal (binnen redelijke termijn uiteraard). 

Samenvatting van alle elementen van het onderzoek

Flexibiliteit en lenigheid, blessuregericht onderzoek indien nodig, framemaat, schoenen, afstelling schoenplaatjes, zitbeenderen, zadel, zadelstand, zadelhoogte, zadel-voor-achter-positie, cranklengte, crankbreedte, stuurbreedte, stand van het stuur, voorbouw, voetcorrectie.

Verder krijgt u uiteraard advies over de eventuele behandeling van bestaande klachten c.q. blessures en zo nodig verder onderzoek hiernaar.

Wie voert de “BIKE & BODY FIT test uit?

Karin van der Ende-Kastelijn is dé “fietsdokter” van Sportmedische Centra Plemper. Zij heeft 15 jaar lang wedstrijden gefietst op de weg, in het veld en recent nog op de mountainbike. In 2006 won zij het Nationale kampioenschap voor medici op de weg en in 2008 werd zij 3e op het NK mountainbike in de categorie funklasse. Als junior behoorde zij tot de top 10 in de nationale klassiekers en criteriums.  Zij maakt deel uit van de zogenoemde expertgroep KTS wielrennen, een groep met wielerdeskundig-en die onder andere heeft gezorgd voor het tot stand komen van de handleiding “Hoe bereid ik me voor?”, waar in detail wordt beschreven wat een wielrenner nodig heeft om tot een optimale prestatie te komen (zie link: http://www.sportzorg.nl/hoebereidikmevoor.html )

Als sportarts combineert Karin haar expertise op het gebied van de sportgeneeskunde met haar passie voor het fietsen en zet deze in om voor iedere fietser tot een optimaal resultaat te komen.

De Bike en Body test vindt alleen op onze locatie in Baarn (Meander Medisch Centrum) plaats.

Gezien de vestiging in het ziekenhuis bestaat er de mogelijkheid om eventueel nader onderzoek te laten verrichten, bijv. röntgendiagnostiek bij nekklachten, of overleg met andere medisch specialisten te plegen.

Kosten

Bike en Body test zonder klachten:   € 243,50 (90 min)

met klachten:          € 243,50 + verwijzing huisarts (120 min)

Bike en body test 2e fiets:                     € 115,00

Nameting:                                                € 97,00

In geval van klachten is een verwijzing van de huisarts noodzakelijk, teneinde aanvullende diagnostiek mogelijk te maken. Vergoeding van het consult en eventuele aanvullende diagnostiek (dus niet de test zelf!) wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

Zilveren Kruis (collectief) en Interpolis vergoeden € 100,00 voor een dynamische fietspositiemeting (2018) vanuit de aanvullende verzekering.