Afspraak maken? Bel 0900-9879

Tarieven

Tarieven (per 1-1-2024)

De volgende tarieven gelden voor individuele sporters. Voor verenigingen, bedrijven, bedrijfsgezondheidsdiensten en verzekeringsmaatschappijen zijn de tarieven op aanvraag verkrijgbaar. De tarieven gelden alleen voor alle vestigingen van Sportmedische Centra Plemper.

Consulten en inspanningsdiagnostiek

Consult (op verwijzing huisarts) basisverzekering
Inspanningsdiagnostiek (op verwijzing huisarts) basisverzekering

Verplichte sportkeuringen

KNVvL vliegmedische keuring (paramotorvliegen, schermvliegen/paragliding/parapente en tandemmaster parachutespringen) 87,00
Duikkeuring
Bij personen > 50 jaar óf op indicatie met inspanningstest en ECG- en bloeddrukcontrole
95,00
183,00
Motorsport (KNMV en MON) 107,50
Autosport (KNAF)
– Alleen ECG
– Keuring zonder ECG
– Keuring met ECG
– Keuring met inspanningstest en ECG
37,00
102,50
120,00
241,00
Parachutespringen 107,50
Keuring voor (sport)opleiding (ALO/CIOS/Sport en Bewegen/Veiligheid en Vakmanschap/SM&O/Sport en Gezondheid/Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie) 133,50

Sportmedische Onderzoeken

Basis sportmedisch onderzoek (inclusief ECG)
+ longfunctie (op indicatie)
135,50
Basisplus sportmedisch onderzoek (inclusief bloedonderzoek, longfunctie en ECG) 167,00
Groot sportmedisch onderzoek (inclusief maximale inspanningstest) 241,00
Groot sportmedisch onderzoek met spiro-ergometrie (fiets of loopband) 320,00
Inspanningstest (inclusief rust- en inspannings ECG)
+ longfunctietest
+ ademgasanalyse (spiro-ergometrie) op fiets (Almere, Baarn, Hoorn en Purmerend) óf loopband (Baarn en Purmerend)
143,00
162,50
234,00

Speciale verrichtingen

Fietsafstellingsanalyse (Bike en Body Fit) – alleen in Baarn
– zonder klachten
– mét klachten/blessure (voor het consult is een verwijsbrief nodig, de fietsafstelling valt onder de aanvullende verzekering).

Fietsafstellingsanalyse (Bike en Body Fit) – 2e fiets  (alleen mogelijk bij personen < 110 kg!!)

Nameting

243,50
115,00

97,00
Triatlon -inspanningstest (omslagpunt bepaling op loopband én fiets) – alleen in Baarn en Purmerend 308,00
Triatlon – Groot Sportmedisch Onderzoek (incl. omslagpuntbepaling op loopband én fiets) – alleen in Baarn en Purmerend 405,00

Speciale behandelingen

Shock-wave therapie (ESWT) – alleen in Baarn en Hoorn 101,50
Injecties met bloedplaatjes verrijkt plasma (ACP) – alleen in Baarn 141,50
Prolotherapie – alleen in Baarn 105,00

Kortingen

Bij keuringen van groepen met meer dan 10 personen geldt een korting van 10% en bij meer dan 25 personen een korting van 15%.

Vergoeding door zorgverzekeraar

– BASISVERZEKERING
Per 1 jan. 2016 wordt een deel van de sportgeneeskundige zorg vergoed vanuit de basisverzekering. Het betreft de (blessure)consulten en inspanningsdiagnostiek (inspanningstesten met/of zonder ademgasanalyse).  Om voor vergoeding vanuit de basisverzekering in aanmerking te komen is een verwijzing van de huisarts noodzakelijk!  Indien er geen verwijzing is dient de verrichting contant te worden afgerekend. Verder gaat de vergoeding vanuit de basisverzekering ten koste van het wettelijk verplichte eigen risico van € 385.00 (2024). Dit geldt overigens niet voor personen < 18 jaar.
M.b.t. de vergoedingen en wijze van declareren verwijzen we naar de volgende link: vergoedingen sportmedische zorg vanuit de basisverzekering

Let op: Inspanningstesten die verricht worden in het kader van een check-up (zonder klachten) en ter bepaling van omslagpunten c.q. hartslagzones worden niet vergoed vanuit de basisverzekering, maar vallen onder de aanvullende verzekering (ook niet als er een verwijzing is!!)

– AANVULLENDE VERZEKERING
Sportkeuringen, sportmedische onderzoeken, inspanningstesten (in het kader van screening en prestatieverbetering) worden niet vanuit de basisverzekering maar vanuit de aanvullende verzekering van de zorgverzekeraar vergoed. De hoogte van de vergoeding verschilt per verzekeraar en is verder afhankelijk van de uitgebreidheid van de polis. Deze vergoeding gaat niet ten koste van het wettelijk verplichte eigen risico. Het eigen risico heeft namelijk alleen betrekking op de basisverzekering en niet op vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering. Verder is er geen verwijzing van de huisarts noodzakelijk.

Geïnteresseerd in de vergoeding die uw zorgverzekeraar geeft voor sportkeuringen en/of sportmedische onderzoeken?
Bekijk hier de vergoeding van uw eigen of andere ziektekostenverzekeraars (2023)
(aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend)

Shock-wave therapie (ESWT), injecties met bloedplaatjes verrijkt plasma (ACP) en prolotherapie worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Betalingsvoorwaarden

Met het maken van een afspraak geeft u aan akkoord te gaan met onze betalingsvoorwaarden.