Afspraak maken? Bel 0900-9879

Loopbandtest

Voor hardlopers die meer inzicht in hun conditie (zuurstofopname) willen hebben en hun omslagpunt(en) c.q. hartslagzones willen weten en daardoor hun trainingen nog effectiever kunnen maken is er de loopbandtest met ademgasanalyse .

Bij deze test wordt een protocol aangehouden met stappen van 3 minuten, teneinde steeds een stabiele fase van inspanning (steady-state) te bewerkstelligen. De aanvangssnelheid is redelijk laag (warming-up fase), waarna de loopsnelheid per 3 minuten met 0,51 km per uur (afhankelijk van mate van getraindheid) toeneemt.  Na het passeren van het omslagpunt, hetgeen bepaald wordt middels de ademgasanalyse, wordt de duur van de stappen verkort tot 1 minuut om de maximale loopsnelheid en zuurstofopname te kunnen benaderen.

Aan de hand van de resultaten worden de verschillende omslagpunten (aerobe en anaerobe drempel) bepaald en worden de trainingszones opgesteld. Deze worden dan weergegeven in zowel hartslag als loopsnelheid. Ook geeft dit onderzoek informatie over het zuurstofopnamevermogen (VO2). Verder wordt een goed beeld verkregen t.a.v. de ademhaling (frequentie en diepte) tijdens het lopen, aangezien de ademhaling regelmatig tot problemen leidt bij hardlopers. Bij deze test vindt alleen een hartslagregistratie middels een hartslagmeter plaats. Er vindt geen ECG (“hartfilmpje”) -registratie plaats, aangezien bij het lopen teveel storing optreedt en het ECG niet betrouwbaar beoordeeld kan worden. 

Voor deze test is ervaring met lopen op een loopband aan te bevelen. De uitslag van de loopbandtest zal dan betrouwbaarder zijn. 

De loopbandtest vindt overigens alleen op de lokaties Baarn en Purmerend plaats.

Kosten: € 234,00