Afspraak maken? Bel 0900-9879

Klachtenprocedure SMC Plemper

Indien u een klacht heeft is het raadzaam om deze eerst neer te leggen bij en te bespreken met de medewerker op wie de klacht van toepassing is. In veel gevallen leidt dit gelukkig al tot een oplossing van uw klacht.

Indien dit niet het geval is wordt u verzocht de klacht te bespreken met de hr. H.B. Plemper, eigenaar van Sportmedische Centra Plemper. Deze is veelal al door de medewerker, op wie de klacht betrekking heeft, op de hoogte gebracht van de ingediende klacht. Getracht zal worden de klacht nu wel naar tevredenheid af te handelen.

Indien deze de klacht ongegrond verklaard dan wel dat de klacht toch niet naar tevredenheid wordt afgehandeld kunt u de klacht indienen bij de klachtenfunctionaris van de Vereniging van Sportgeneeskunde (030-2252290). SMC Plemper en de op het SMC Plemper werkzame sportartsen zijn aangesloten bij de klachtenregeling van de VSG, die gehouden is aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen zorg (Wkkgz).